ikona wczytywania strony

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Przetargi i zapytania ofertowe
← Powrót do strony głównej

Przetargi i zapytania ofertowe

Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

2019-09-25


Otwarty nabór partnera w projekcie realizowanym w ramach konkursu zamkniętego nr : RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/19.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA (plik docx 542KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.02.2017r.

2017-02-24


znak: MGOPS 356.5.2017

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.02.2017r. (plik pdf 85KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - SZKOŁA DLA RODZICÓW

2017-02-24


dot. Zapytanie ofertowe z dnia 08 lutego 2017 r. na świadczenie usług.

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - SZKOŁA DLA RODZICÓW (plik pdf 79KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.02.2017r. znak: MGOPS.356.5.2017

2017-02-08


W dniu 08 lutego 2017r. Gmina Jutrosin/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - SZKOŁA DLA RODZICÓW - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Termin składnia ofert: 17 lutego2017r. do godz.12:00.
Szczegóły patrz: strona główna PRZETARGI
BIPJutrosin.eu/dokumenty

Czytaj całość artykułu "Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.02.2017r. znak: MGOPS.356.5.2017"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług (plik doc 121KB)
 2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (plik doc 97KB)
 3. Załącznik nr 2 - wykaz osób (plik doc 85KB)
 4. Załącznik nr 3 oświadczenie (plik doc 84KB)
 5. Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań (plik doc 83KB)
 6. Załącznik nr 5 - oświadczenie o sytuacji ekonomicznej (plik odt 45KB)
 7. Załącznik nr 6 - oświadczenie (plik doc 80KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

2017-02-07


dot. Zapytanie ofertowe z dnia 19.01.2017 r. na świadczenie usług: SZKOŁA DLA RODZICÓW - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego (plik pdf 439KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

2013-08-14
MGOPS.221.5.2013
Jutrosin,dnia 14.08.2013r.
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informuję, że w odpowiedzi na zaproszenie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie do złożenia oferty cenowej na przygotowanie i dowóz około 60 posiłków dziennie w dni nauki szkolnej do 2 szkół z terenu gminy Jutrosin w roku szkolnym 2013-2014 złożono 2 oferty:

Czytaj całość artykułu "ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

2012-08-20
Gmina Jutrosin informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zapytania o cenę na przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów z Gminy Jutrosin
w roku szkolnym 2012/2013 wybrano ofertę firmy, która była najkorzystniejsza pod
względem ceny:

Restauracja Pod Dzwonem Przemysław Paszek
ul. Chwaliszewskiego 10
63-700 Krotoszyn

za kwotę :3.17 zł. brutto koszt 1 posiłku.
Ikonka symbolizująca artykuł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2012-08-06
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PRZYGOTOWANIE I DOSTAWĘ POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW Z GMINY JUTROSIN W ROKU SZKOLNYM 2012.2013

Załączniki:

 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik pdf 61KB)
Link do Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie

ul. Rynek 26
63-930 Jutrosin
tel. (65)547-11-63

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO