ikona wczytywania strony

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ WRPO - Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu
← Powrót do strony głównej

WRPO - Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu

Ikonka symbolizująca artykuł

RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2020-01-27
fepr-efs

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie zakończył z dniem 31.12.2018r. realizację projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.
 

Czytaj całość artykułu "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU"

Ikonka symbolizująca artykuł

RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2019-01-03
fepr-efs

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie zakończył z dniem 31.12.2018r. realizację projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje, iż w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020r. posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych:

- USŁUG OPIEKUŃCZYCH - osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić mogą być objęte pomocą w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności.

- USŁUG FIZJOTERAPEUTY: 4 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym tj.: osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne objęte wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w formie usług fizjoterapeuty.

Wsparcie w pierwszej kolejności adresowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2018-10-11
fepr-efs

Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 1. Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU (plik pdf 1064KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2018-07-04
fepr-efs

Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 1. Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU (plik pdf 87KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2018-04-19
fepr-efs

Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 1. Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU (plik pdf 1147KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2018-01-18
fepr-efs

Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 1. Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU (plik pdf 1094KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2017-10-16
fepr-efs

Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 1. Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU (plik pdf 1125KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2017-07-05
fepr-efs

Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 1. Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU - III kwartał 2017r. (plik pdf 50KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2017-04-14
fepr-efs

Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU (plik pdf 559KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU w zadaniu Nr 3 specjalizowane usługi opiekuńcze i Nr 6

2017-02-28
fepr-efs

Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU (plik pdf 451KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2017-02-03
fepr-efs

Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU (plik pdf 290KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rekrutacja do projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2016-12-01
fepr-efs

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU określono okres rekrutacji do projektu. Rekrutacja prowadzona jest na terenie Powiatu Rawickiego - w przypadku Partnera Wiodącego (Powiat Rawicki/PCPR), oraz przez ośrodki pomocy społecznej na terenie gmin: Rawicz, Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław - zgodnie z właściwością terytorialną działania Partnerów Projektu.

Rekrutacja główna prowadzona będzie:
- od 22 listopada 2016r. do 30 grudnia 2016r.- dot. RzPO-W, osób niesamodzielnych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych,
- od 22 listopada 2016r. do 13 stycznia 2017r.- dot. osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów rekrutowanych przez Partnera Wiodącego,
- przez cały okres trwania Projektu- dot. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych korzystających z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do momentu wykorzystania limitu miejsc. Szczegółowe informacje w załącznikach.

Załączniki:

 1. Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie 2017-2018 (plik pdf 444KB)
 2. Załącznik nr 1 Kwestionariusz rekrutacyjny (plik pdf 470KB)
 3. Załącznik nr 2a Zasady uczestnictwa (plik pdf 217KB)
 4. Załącznik nr 2b Zasady uczestnictwa (plik pdf 260KB)
 5. Załącznik nr 2c Zasady uczestnictwa (plik pdf 223KB)
 6. Załącznik nr 3 Notatka z rozmowy oryginał (plik pdf 240KB)
 7. Załącznik nr 4 KARTA OCENY (plik pdf 335KB)
 8. Załącznik nr 5 KARTA KWALIFIKACYJNA (plik pdf 315KB)
 9. Załącznik nr 6 DEKLARACJA UCZESTNICTWA I OŚWIADCZENIE (plik pdf 367KB)
 10. Załącznik nr 7 Oświadczenie Uczestnika PROJEKTU (plik pdf 254KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2016-11-15
fepr-efs

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie przystąpił do realizacji projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w partnerstwie przez:
Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

Cel główny projektu:
Zwiększenie dostępu 210 mieszkańców Powiatu Rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny w systemie pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

Czytaj całość artykułu "Projekt RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU"

Link do Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie

ul. Rynek 26
63-930 Jutrosin
tel. (65)547-11-63

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO