Przetargi i zapytania ofertowe


OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

2019-09-25Otwarty nabór partnera w projekcie realizowanym w ramach konkursu zamkniętego nr : RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/19.

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - SZKOŁA DLA RODZICÓW

2017-02-24dot. Zapytanie ofertowe z dnia 08 lutego 2017 r. na świadczenie usług.

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.02.2017r.

2017-02-24znak: MGOPS 356.5.2017

Dołączone pliki:


Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.02.2017r. znak: MGOPS.356.5.2017

2017-02-08W dniu 08 lutego 2017r. Gmina Jutrosin/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług – SZKOŁA DLA RODZICÓW – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Termin składnia ofert: 17 lutego2017r. do godz.12:00.
Szczegóły patrz: strona główna PRZETARGI
BIPJutrosin.eu/dokumenty

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

2017-02-07dot. Zapytanie ofertowe z dnia 19.01.2017 r. na świadczenie usług: SZKOŁA DLA RODZICÓW – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”.

Dołączone pliki:


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

2017-01-19Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług – SZKOŁA DLA RODZICÓW – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”.

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

2013-08-14

MGOPS.221.5.2013
Jutrosin,dnia 14.08.2013r.
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informuję, że w odpowiedzi na zaproszenie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie do złożenia oferty cenowej na przygotowanie i dowóz około 60 posiłków dziennie w dni nauki szkolnej do 2 szkół z terenu gminy Jutrosin w roku szkolnym 2013-2014 złożono 2 oferty:

czytaj całość publikacji "ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty"


ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

2012-08-20

Gmina Jutrosin informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zapytania o cenę na przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów z Gminy Jutrosin
w roku szkolnym 2012/2013 wybrano ofertę firmy, która była najkorzystniejsza pod
względem ceny:

Restauracja Pod Dzwonem Przemysław Paszek
ul. Chwaliszewskiego 10
63-700 Krotoszyn

za kwotę :3.17 zł. brutto koszt 1 posiłku.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2012-08-06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PRZYGOTOWANIE I DOSTAWĘ POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW Z GMINY JUTROSIN W ROKU SZKOLNYM 2012.2013

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie. ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji